Jaarverslag

Elk jaar verantwoordt Librijn zich door middel van een jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit een aantal onderdelen.
Het jaarverslag bevat het bestuursverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring. 

Het jaarverslag wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
De gemeenteraden van Delft en Rijswijk en de (G)MR krijgen het jaarverslag toegezonden. 

Van het bestuursverslag -met daarin opgenomen de financiele resultaten en de balans- is een mooi leesbaar boekje gemaakt dat u kunt downloaden. De medewerkers van Librijn en de relaties krijgen het bestuursverslag toegezonden.

U kunt ons bestuursverslag downloaden:

librijn bestuursverslag 2017.pdf

librijn bestuursverslag 2016.pdf

librijn bestuursverslag 2015.pdf

librijn bestuursverslag 2014.pdf

librijn bestuursverslag 2013.pdf

U vindt het uitgebreide DUO jaarverslag hier