Montessorischool in Rijswijk Parkrijklogo.png

            in oprichting

 

Librijn openbaar onderwijs is met de gemeente Rijswijk overeengekomen om een brede school te bouwen in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten, deelgebied Parkrijk.

In de brede school wil Librijn een Integraal Kindcentrum (IKC) starten op basis van de Montessori visie. Een IKC wil zeggen dat op de locatie een geïntegreerde voorziening komt waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de basisschool samenwerken alsof het één organisatie is.

De school start op 3 maart 2018img_4874.jpg

De nieuwbouw van het kindcentrum in Parkrijk zal naar verwachting in het schooljaar 2019-2020 gereed zijn. Tot die tijd maakt het nieuwe kindcentrum gebruik van de tijdelijke lokalen in Sion, die vanaf begin 2018 beschikbaar komen. Na de voorjaarsvakantie van 2018 op 3 maart zal het nieuwe kindcentrum Parkrijk starten op de tijdelijke locatie aan de Van Rijnweg 7 en 11. De tijdelijke locatie omvat 6 lokalen en ruimten voor kinderopvang/kinderdagverblijf.

De nieuwbouw is klaar in schooljaar 2020-2021

Hoewel er nog niets van te zien is, wordt er al volop gepland en geschetst aan de nieuwe brede school in Parkrijk. Met Librijn en de andere partners zal verder inhoud gegeven worden aan de brede school. De school zal zo gebouwd worden dat het optimaal geschikt is voor montessori onderwijs.
In het voorlopig ontwerp zijn in het gebouw 16 lokalen, ruimten voor kinderopvang en een sportzaal gepland.

De school als ideale minimaatschappij

De visie op de nieuwe school is dat wij de school zien als een ideale minimaatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. 

In een veilige omgeving met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling. De visie van Montessori is in deze tijd nog steeds actueel en sluit aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de huidige voorschriften in de Wet Primair Onderwijs. De visie van Montessori krijgt op de montessorischool Parkrijk in deze tijd een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke elementen. 

Aanmelden

Veel ouders willen zich al aanmelden en inschrijven voor de nieuwe school. Om hieraan tegemoet te komen bieden wij de mogelijk om u aan te melden via het aanmeldformulier montessorischool parkrijk.pdf

Stuur het ingevulde formulier naar: directie-montessorischoolparkrijk@librijn.nl
Let op: uw aanmelding wordt pas na 1 september 2017 in behandeling genomen. Er zal bij plaatsing van kinderen in de school voorrang worden gegeven aan kinderen die (komen) wonen in Rijswijk Buiten.

Aanmelden kinderopvang:

Ook de kinderopvang voor 0-4 jaar zal starten op 3 maart 2018 aan de Rijnweg in Rijswijk. Na de zomervakantie zal Librijn afspraken met de partner voor de kinderopvang definitief maken. Verdere informatie daarover volgt in september 2017.   Tot die tijd kunt u zich melden als geïnteresseerde voor kinderopvang op het mailadres van de school:  directie-montessorischoolparkrijk@librijn.nl  Vermeld uw contactgegevens en naam en geboortedatum van uw kind(eren).