Clusterdirecteur:               Mw. N. Huppertz

Locatiedirecteur:               Mw. I. Heijdelberg

 

Adres:

Lange Kleiweg 72

2288 GK Rijswijk

tel. 070-2040470

De Bazaar (AZC school)

AZC School in Rijswijk

De Bazaar (AZC school)

AZC-school De Bazaar

www.debazaarrijswijk.nl