Clusterdirecteur
Dhr. W. van Treuren

Locatiedirecteur
Mw. R. Bergenhenegouwen

Adres
Griegstraat 4
2625 AN Delft
T: 015 - 257 02 92

 

De Bouwsteen (SBO)

Speciaal Basisonderwijs in Delft

De Bouwsteen (SBO)

Wat is een SBO?
Een school voor speciaal basisonderwijs biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat in de gewone basisschool niet of onvoldoende krijgen. De kleinere klassen maken dat er meer aandacht kan zijn voor de kinderen. 
In de school wordt gewerkt met een duidelijke structuur en een positieve benadering van de kinderen. Op deze speciale basisschool kunnen de kinderen vaak voor het eerst 'gewoon' zijn en zijn ze geen uitzondering in de klas.

Onze school
De Bouwsteen heeft in 2010 besloten onderscheid aan te brengen tussen kinderen met leerproblemen en kinderen met gedragsmoeilijkheden. Zowel het expertisecentrum voor kinderen met leermoeilijkheden als het expertisecentrum voor kinderen bij wie het accent ligt op gedragsmoeilijkheden, is gehuisvest aan de Griegstraat.
Op basis van de ondersteuningsvraag van het kind wordt in overleg met de ouders besloten welke groep en didactische aanpak het beste past.

www.bouwsteen.com