Nieuws

14 augustus 2019

Tweede bericht over de brand op de locatie “De Kei” van de Brede School Steenvoorde (140819)

Vandaag is er door gemeente, Librijn en SRK een knoop doorgehakt met betrekt tot de tijdelijke huisvesting van de vier groepen van de locatie “De Kei” tot de herfstvakantie.

  • Twee groepen worden gehuisvest in de Brede School steenvoorde aan de Dr. Poelslaan.
  • De twee andere groepen worden gehuisvest in de Petrusschool aan de Johan Brouwerstraat. Dit is naast Up aan de Wiardi Beckmanlaan.

Tweede bericht over de brand op de locatie “De Kei” van de Brede School Steenvoorde (140819)
Dit is een tijdelijke oplossing tot aan de herfstvakantie. Voor de periode daarna streven we naar een meer duurzame vorm van tijdelijke huisvesting totdat duidelijk wordt of het door brand getroffen gebouw hersteld gaat worden, dan wel er voor de huisvesting van de leerlingen van “De Kei” een andere oplossing wordt gekozen. We gaan ervan uit dat ook dan kinderopvang en school dicht bij elkaar kunnen blijven.

 

De gekozen oplossing is korttijdelijk, omdat er geen schoolgebouw in de buurt aanwezig is, waarin ruimte voor de vier groepen en buitenschoolse opvang beschikbaar is en de periode tot de eerste schooldag te kort is om een noodgebouw voor de leerlingen van “De Kei” in de buurt te plaatsen en aan te sluiten op nutsvoorzieningen. Vanzelfsprekend genoot één van voornoemde oplossingen de voorkeur. De gemeente, school en kinderopvang gaan in gesprek om ervoor te zorgen, dat de leerlingen van “De Kei” na de herfstvakantie op één locatie bij elkaar gehuisvest kunnen worden.

 

In het hoofdgebouw van de Brede School Steenvoorde is eigenlijk maar één lokaal beschikbaar is om een groep in te huisvesten. De tweede groep zal in het speellokaal worden ondergebracht. Dit betekent, dat de kleuters helaas niet terecht kunnen in hun speelzaal en tot de herfstvakantie van de gymzaal in het gebouw gebruik gaan maken. Dit is slechts voor een korte periode acceptabel.

In de Petrusschool zijn we van harte welkom. De school gaat twee lokalen, die niet dagelijks als klaslokaal in gebruik zijn voor de leerlingen van de Brede School Steenvoorde uitruimen.

Welke groepen in de Petrusschool gehuisvest zullen worden, is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, volgt hierover bericht.

 

Tot slot is zojuist bekend geworden, dat de brand een technische oorzaak heeft gehad. 

In het ventilatiesysteem van één van de lokalen heeft zich een storing voorgedaan, waardoor de brand is ontstaan.

 

Dit bericht is het tweede bericht na de brand. Als er nieuws is, volgt er een nieuw bericht. 

 

N.B. De kern van de berichtgeving wordt afgestemd met de gemeente en andere betrokken partijen. Berichten vanuit de school verschijnen volgens met de gemeente gemaakte afspraken altijd nadat de gemeente hierover een persbericht heeft verstuurd. Het kan dus zijn, dat de kern van de berichtgeving al eerder via social media is verspreid.