Over Librijn

Openbaar primair onderwijs

Librijn openbaar onderwijs is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. De openbare basisscholen worden bezocht door ongeveer 3.000 leerlingen en er zijn circa 320 medewerkers werkzaam.

Librijn biedt een scala aan onderwijsmogelijkheden. Naast reguliere scholen, elk met een eigen moderne onderwijskundige visie, biedt Librijn ook Montessori, Freinet en Dalton onderwijs en is er een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Elke school levert een hoogwaardig en stimulerend onderwijsproduct, dat wordt gekenmerkt door een herkenbare en kwaliteitsgerichte onderwijsaanpak.

Scholing van de onderwijsteams en medewerkers is een belangrijk thema binnen Librijn. Startende leerkrachten begeleiden wij door het aanbieden van scholing en coaching. Samen met het openbaar primair onderwijs in Den Haag (De Haagse Scholen) en de Pabo van de Haagse Hogeschool hebben wij hiervoor een samenwerkingsproject gestart. 


De identiteit van Openbaar onderwijs

De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.

 

Er is op de openbare school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.

Bekijk het filmpje over openbaar onderwijs