Jaarverslag

Elk jaar verantwoordt Librijn zich door middel van een jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit een aantal onderdelen.
Het jaarverslag bevat het bestuursverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring. 

Het jaarverslag wordt opgesteld en vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht.
De gemeenteraden van Delft en Rijswijk en de (G)MR krijgen het jaarverslag toegezonden. 

 

U kunt ons bestuursverslag en het jaarverslag downloaden: