Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting Librijn Openbaar Onderwijs is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk.
Het schoolbestuur heeft als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor zestien zelfstandige scholen met tien BRIN-nummers. Hierbinnen zit één openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en één AZC-school.

Het bestuur werkt vanuit de richtlijnen die zijn vastgelegd in de code "Goed_bestuur"  van de PO-Raad.
Het bestuur van Librijn berust bij de bestuurder, Mw. C.C. Versprille.

Directie

De scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van een integraal schoolleider (ISL).

Elke school heeft een integraal schoolleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs op de schoollocatie en leiding geeft aan het personeel. De ISL is vanuit die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar school. Tevens zijn er op onze Freinet-scholen locatieleiders werkzaam.

Bestuurskantoor

De bestuurder en de integraal schoolleiders worden ondersteund door het bestuurskantoor.
Het bestuurskantoor wordt aangestuurd door de bestuurder.

Toezicht

Het toezicht op de stichting Librijn wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad van toezicht wordt benoemd door de gemeenteraden van Delft en Rijswijk. De gemeenteraden dienen goedkeuring te verlenen aan bestuursbesluiten over statutenwijzigingen. Daarnaast hebben zij een rol bij het stichten of opheffen van openbare scholen.
De voorzitter van de raad van toezicht is Mw. C. Looij.

 

 

Meer informatie (downloads)