Visie en missie

Lerende kinderen ons doel, onderwijs ons vak 

Onderwijs gaat over het leren van kinderen. Leren doen de kinderen zelf en wij zien het als onze opdracht om onderwijs te realiseren dat de kinderen helpt om krachtig tot leren te komen. 
Onderwijs gaat over intentioneel leren, waarbij wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Gevarieerd aanbod en krachtige leeromgeving

Er is sprake van een gevarieerd scholenaanbod, waarbij alle scholen zich richten op lerende kinderen en door middel van activerend en uitdagend onderwijs kinderen leren om te leren. Daarbij realiseren wij ons dat elk kind uniek is en streven wij naar onderwijs dat past bij elk kind. Librijn zorgt er voor dat haar leerkrachten in staat zijn om leerprocessen op verschillende vakgebieden op een gedifferentieerde wijze te ontwerpen, aan te bieden, te begeleiden en te evalueren om zodoende een krachtige leeromgeving te bewerkstelligen. Een leeromgeving die warm, geborgen en voorspelbaar is en waar kinderen zich welkom en veilig voelen op basis van wederzijds respect.

 

Brede ontwikkeling tot zelfdenkende mensen

Wij helpen en stimuleren kinderen om zich maximaal te ontwikkelen op cognitief, emotioneel en sociaal gebied. Wij helpen kinderen opgroeien tot gewaardeerde, kritische en zelfstandige burgers, die zichzelf kunnen en mogen zijn in de maatschappij. Wij vertrouwen kinderen en daarom hebben de scholen een open, positieve houding naar de kinderen. Kinderen voelen zich gezien en gehoord, gewaardeerd en bevestigd.

Vanuit deze visie wil Librijn uitvoering geven aan de missie.

 

Missie: Stimulerend onderwijs!