Scholen

Brede School Steenvoorde

Onze school
De Brede School Steenvoorde is een grote school in een groene omgeving die intensief samenwerkt met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf van de SKR.

De school stelt zich te doel om voor ieder kind een optimale en veelzijdige ontwikkeling door goed onderwijs in een veilige en stimulerende omgeving te bieden. 
In de visie van de school is ieder kind uniek, daarom houdt de school rekening met individuele (cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele) mogelijkheden van ieder kind. Dit betekent dat op de school kindgericht onderwijs wordt gegeven, waarmee alle leerlingen uitgedaagd worden om op hun eigen niveau te leren. Bij de instructie wordt zowel naar tempo als in de verwerking van de lesstof gedifferentieerd.

Onze visie op leren
Op de school staat het leren centraal, het is belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. Leren is meer dan alleen kennis opnemen. Kennis moet functioneel zijn. Daarnaast is het onderwijs gericht op het aanleren van vaardigheden en inzicht. De school heeft hoge verwachtingen van ieder kind en probeert met ieder kind het maximale aan cognitieve en sociale vaardigheden te bereiken;

Een veilige leeromgeving
De kinderen moeten zich op de Brede School Steenvoorde veilig kunnen voelen. Daarom gelden er algemene schoolregels, die met de kinderen worden besproken en waar ze zich aan moeten houden. Dankzij deze afspraken creëren wij een goed werkklimaat op school.Dr. Poelslaan 4
2285 VD Rijswijk
070-3940760
directie@steenvoordeschool.nl
https://www.steenvoordeschool.nl


Directie:
Mw. I. Reynolds