Scholen

Daltonschool 't Prisma

Daltononderwijs

Een Daltonbasisschool is een normale basisschool. De leerstof is hetzelfde als op alle andere basisscholen van Nederland. Ook de lesmethoden verschillen niet. Het grote verschil met andere basisscholen is dat wij meer de nadruk leggen op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

Daltonprincipe

In ons onderwijs scheppen wij de ruimte om kinderen zelfstandig of juist samen te laten werken. Wij doen hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van het kind. Omdat we hierdoor goed kunnen differentiëren, is ons onderwijs geschikt voor vrijwel alle leerlingen. Het Daltononderwijs gaat uit van de volgende drie principes: zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid. 

Zelfstandigheid
Kinderen leren zelf keuzes te maken en hier ook verantwoordelijkheid voor te dragen. Wij bieden dit stapsgewijs aan. Voorbeelden van middelen om aan de zelfstandigheid te werken zijn: het takenbord, de takenkaart, het stoplicht en uitgestelde aandacht. 

Samenwerken
Wij streven ernaar om in iedere les gebruik te maken van een coöperatieve werkvorm. Zo leren de kinderen van elkaar te leren maar ook naar elkaar te luisteren en elkaar te respecteren. 

Vrijheid in gebondenheid
Op gepaste tijden geven wij onze leerlingen de vrijheid om zelf werk in te plannen en initiatief te tonen. Dit betekent echter niet dat alles kan en mag. Het afkrijgen van werk is bijvoorbeeld echt geen vrijblijvendheid.  Willem van Rijswijckstraat 15
2282 HA Rijswijk
070 - 3907149
directie@hetprisma.nl
https://www.hetprisma.nl


Directie:
Mw. V. de Heer-Stribos