Scholen

De Schatkaart

De Schatkaart is gehuisvest in de Brede school 'Het Kristal' in de Harnaschpolder.
Een eigentijdse plek waar uw kind al zijn/haar talenten leert ontdekken en ontwikkelen. Een uitnodigende leef- en leeromgeving waar kinderen, ouders en Harnaschpolderbewoners elkaar ontmoeten. En een splinternieuwe locatie waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en vrije tijd logisch op elkaar aansluiten.
De Schatkaart is een kleine school in opbouw die met de wijk meegroeit. Een uniek leerconcept kenmerkt de school, 

Betekenisvol onderwijs
Alle kinderen zijn actief en intensief betrokken bij hun eigen leerproces. De kinderen hebben daar invloed op door keuzes die ze maken. De keuzevrijheid is niet volledig, maar vindt plaats binnen een gegeven kader.

 

Interactie
De kwaliteit van de interactie is hoog en frequent. Leerkrachten praten regelmatig volgens vaste afspraken met alle kinderen individueel. Dit is gericht op alle facetten van de ontwikkeling van de kinderen.

 

Bouwen
Op de Schatkaart zijn de groepen samengesteld in bouwen. Er is een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. De onderbouw is groep 1-2, de middenbouw is groep 3-4-5, de bovenbouw is groep 6-7-8. Er is een intensieve samenwerking tussen kinderen en leerkrachten in een bouw.

 

Engels
Alle kinderen van de Schatkaart werken ook in het Engels. Er wordt ontwikkeld van Engelse les naar les in het Engels.Kristalweg 107
2614 SH Delft
015 - 213 46 09
directie@deschatkaartdelft.nl
https://www.deschatkaartdelft.nl


Directie:
Dhr. M. Briek