Scholen

Delftse Daltonschool

De wereld in het klein
De Delftse Daltonschool is een dynamische en uitdagende school voor alle kinderen, ouders en leerkrachten, gelegen in een rustige en groene omgeving. De wereld in het klein.

Een Daltonschool is een basisschool net als iedere andere basisschool met als doel om er voor te zorgen dat ieder kind optimaal wordt voorbereid op de verdere toekomst, de vervolgopleiding en de maatschappij.

 

Onze visie op onderwijs
Een Daltonschool onderscheidt zich door haar visie en de manier van inrichten van het onderwijs. Hierbij staan de drie Daltonprincipes centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Dalton is geen systeem of methode. Het is een manier van denken en leven. Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten. Dalton geeft vrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kans hebben om zich te kunnen ontplooien.

 

Een goede voorbereiding op de toekomst
Het Dalton onderwijs biedt een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. De oorzaak hiervan is het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen ten aanzien van de werkzaamheden en het gewend zijn aan het zelfstandig plannen van het werk.Van Rijslaan 8
2625 KX Delft
015 - 256 19 28
directie@delftsedaltonschool.nl
https://www.delftsedaltonschool.nl


Directie:
Mw. V. de Heer-Stribos