Scholen

Elsenburgschool (SBO)

Wat is een SBO school?
Een school voor speciaal basisonderwijs biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat in de gewone basisschool niet of onvoldoende krijgen. De kleinere klassen maken dat er meer aandacht kan zijn voor de kinderen. 
In de school wordt gewerkt met een duidelijke structuur en een positieve benadering van de kinderen. Op deze speciale basisschool kunnen de kinderen vaak voor het eerst 'gewoon' zijn en zijn ze geen uitzondering in de klas.

Gerichte zorg voor elk kind
De leerkrachten van de Elsenburg beschouwen het als hun verantwoordelijkheid de leerlingen die extra zorg te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige mensen die hun plaats kunnen vinden in de samenleving.

Dit vraagt veel liefde en geduld, een onderzoekende, observerende en stimulerende houding van de leerkracht. Een leerkracht die reflecteert op zijn eigen handelen en die het onderwijs afstemt op de behoeften van het kind.

Dit is verwoord in de schoolvisie die luidt:
Ik respecteer je zoals je bent en we gaan samen op pad.Laboucherelaan 3
2283 EG Rijswijk
070-3930303
directie@elsenburgschool.nl
https://www.elsenburgschool.nl


Directie:
Mw. N. Huppertz