Scholen

Freinetschool Delft

Een uniek onderwijsconcept
Het onderwijs op de Freinetschool is gebaseerd op de ideeën van Célestin Freinet (L'Ecole Moderne, vrij vertaald: De moderne school). Freinet (1896 -1966) was een Franse pedagoog en onderwijsgevende. Omdat hij op zijn afgelegen dorpsschool (Bar sur Loup, 1920) merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken. Kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt.

Het kind is uitgangspunt
De Freinetschool Delft werkt vanuit de belevingswereld van het kind. Als voorbeeld schrijven kinderen teksten waarin elke week een zelf gekozen thema centraal staat. De leerlingen werken zoveel mogelijk in hun eigen tempo de leerstof van de basisschool door. Daar waar methodes worden gebruikt wordt soms op verschillend niveau gewerkt (remediërend, basisstof, verrijking). Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar, hun werk en omgeving. Ook moeten ze luisteren naar elkaar en leren samenwerken. Het zelf plannen van hun werk is een belangrijk uitgangspunt op deze school.

Onze visie
In de visie van de school is elk kind uniek in hoe het is en dus ook in hoe het leert. Elk kind heeft zijn eigen interesses, talenten, tempo en leerstijl. De school ziet het als haar taak om de leerling voor te bereiden op een toekomst in een dynamische en complexe maatschappij, waarbij de leerling vanuit de eigen belevingswereld, leerbehoefte en talenten via het werken vanuit zinvolle leercontexten wordt begeleid en uitgedaagd bij zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandige, zelfverantwoordelijke, creatieve, democratische, kritische en sociaal evenwichtige burger. De school zorgt daarbij voor een optimale en veelzijdige ontwikkeling in een veilige schoolomgeving.Loevesteinplaats 8
2613 LE Delft
015 - 213 26 74
info@freinetschooldelft.nl
http://www.freinetschooldelft.nl


Directie:
Dhr. R. van Engelen
Mw. J. Bouma en Mw. T. Storm