Scholen

IKC De Eglantier Voorhof

Onze school
Het leggen van een solide basis door het verwerven van kennis staat op De Eglantier voorop. Hiermee willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school) loopbaan. Daarbij dienen hun specifieke talenten zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld te worden. Die talenten hoeven daarbij niet uitsluitend op het cognitieve vlak te liggen, we vinden het dan ook minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit bereiken we door een actueel en zo gevarieerd mogelijk aanbod van (moderne) leermiddelen, materialen en activiteiten. 
Nadruk op de internationale oriëntatie en Engels als tweede taal is een kenmerk van de school

Midden in de wijk, internationale oriëntatie
De school is gelegen in de wijk Voorhof-west. Rond de school is veel gevarieerd groen en ruime speelgelegenheid. De school is gehuisvest in twee gebouwen op vijf minuten loopafstand van elkaar. De leerlingen komen uit de omgeving van de school, maar ook ouders uit andere wijken kiezen vaak bewust voor De Eglantier Voorhof. Redenen hiervoor zijn de Engelse les, het IPC, het coöperatief werken en de aandacht voor het leren. Het gebouw aan de Roland Holstlaan is ingericht voor de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Het aantal leerlingen varieert van 100 tot 130. Het gebouw aan de Ina Boudier-Bakkerstraat is bestemd voor de leeftijd vanaf 7 jaar t/m 12 jaar. In dit gebouw zijn ongeveer 200 leerlingen gehuisvest.I. Boudier-Bakkerstraat 2
2624 NX Delft
015 - 256 42 08
directie@eglantierdelft.nl
https://www.eglantierdelft.nl


Directie:
Mw. Y. den Haan