Scholen

Montessorischool Jan Vermeer - Raam

Oud maar springlevend
De Jan Vermeerschool is één van de oudste scholen in Delft. Het is gehuisvest op twee locaties (Raam en Maria Duystlaan) en werkt met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. 
In een veilige omgeving met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling. De visie van Montessori is in deze tijd nog steeds actueel en sluit aan bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs en de huidige voorschriften in de Wet Primair Onderwijs. De visie van Montessori krijgt op de Jan Vermeerschool in deze tijd een eigen uitwerking met behoud van de wezenlijke elementen.  

 

De ontwikkeling van het kind staat centraal
Het Montessori onderwijs hecht grote waarde aan de vrijheid van kinderen om keuzen te maken. De vrije werkkeuze is belangrijk. De werkkeuze omvat de inhoud, de plaats, het tempo en de reflectie op het werk. Zo houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Respect en vertrouwen in de eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Het gaat er om dat kinderen de mogelijkheid hebben om zich op alle terreinen zo goed mogelijk te ontwikkelen.

 

Samen staan we voor de school
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs dat hun kind volgt. Op school werken we hieraan en als deze uitgangspunten door ouders worden onderschreven en toegepast, groeit ieder kind, in onze visie, evenwichtig op.Raam 20
2611 LT Delft
015-2134603
directie-raam@jan-vermeer.nl
http://www.jan-vermeer.nl


Directie:
Mw. K. Keizer