Scholen

OBS De Eglantier Tanthof

Onze school
Het leggen van een solide basis door het verwerven van kennis staat op De Eglantier voorop. Hiermee willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school) loopbaan. Daarbij dienen hun specifieke talenten zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld te worden. Die talenten hoeven daarbij niet uitsluitend op het cognitieve vlak te liggen, we vinden het dan ook minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit bereiken we door een actueel en zo gevarieerd mogelijk aanbod van (moderne) leermiddelen, materialen en activiteiten. Nadruk op de internationale oriëntatie en Engels als tweede taal is een kenmerk van de school

 

MIdden in de wijk, internationale oriëntatie
De school is gelegen in de wijk Tanthof-west. De school is ontworpen als een gekleurde blokkendoos met acht lokalen, een speelzaal en een peuterspeelzaal. De met pastelkleurige tegelsbeklede kubussen vormen een speels geheel dat dicht bij de belevingswereld van kinderen ligt. De leerlingen komen uit de omgeving van deschool, maar ook ouders uit andere wijken kiezen steeds vaker bewust voor De Eglantier Tanthof. Redenen hiervoor zijn de Engelse les, het IPC, het coöperatief werken en de aandacht voor het leren. Het aantal leerlingen ligt rond de 180, de verwachting is dat het leerlingenaantal de komendejaren zal stijgen.

 Derde Werelddreef 29
2622 HB Delft
015 - 261 76 50
directie@eglantiertanthof.nl
https://www.eglantiertanthof.nl


Directie:
Dhr. E. van Asperdt