Scholen

OBS Nicolaas Beets

Onze school
Het leggen van een solide basis door het verwerven van kennis staat op de Nicolaas Beets voorop. Hiermee willen we de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school)loopbaan. Daarbij dienen hun specifieke talenten zoveel mogelijk aangesproken en ontwikkeld te worden. Die talenten hoeven daarbij niet uitsluitend op het cognitieve vlak te liggen; we vinden het dan ook minstens zo belangrijk om aandacht te besteden aan de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit bereiken we door een actueel en zo gevarieerd mogelijk aanbod van (moderne) leermiddelen, materialen en activiteiten.

Ons onderwijsconcept
Op de school wordt adaptief onderwijs gegeven. We dagen de leerlingen uit om op hun eigen niveau te leren. We differentiëren tijdens de instructie, op het tempo en tijdens de verwerking. Op de school staat het leren centraal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en daar meer van willen weten. Wij zijn van mening dat leren meer is dan alleen kennis opnemen. Kennis moet functioneel zijn. Daarnaast zijn wij gericht op het aanleren van vaardigheden en inzicht. Wij hebben hoge verwachtingen van ieder kind en proberen met ieder kind het maximale te bereiken.

Midden in de wereld
De school streeft naast cognitieve, emotionele en sociale leerdoelen ook internationale leerdoelen na. Wij streven ernaar de kinderen op te voeden tot actieve wereldburgers. Alle vakken voor wereldoriëntatie bieden wij aan in de vorm van thema's (Units of work). Met deze holistische aanpak willen wij aansluiten bij de manier waarop kinderen de werkelijkheid zien en leren begrijpen.

De school vindt met name de kernwoorden relatie, autonomie en competentie van belang. We hechten aan een goede relatie met de leerlingen, geven kinderen de kans om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, om samen te werken en om in contact te treden met de wereld buiten de school. Dit is onder andere te zien in de school tijdens het coöperatieve leren (Theorie van Kagan). Daarnaast betrekken we ook de ouders bij het onderwijs, de leervorderingen en de ontwikkeling.Beetslaan 97
2281 TH Rijswijk
070 - 3952609
directie@obs-nicolaasbeets.nl
http://www.obs-nicolaasbeets.nl


Directie:
Dhr. P. Holswilder