Scholen

Simon Carmiggeltschool

Een echte wijkschool
De Simon Carmiggeltschool - of kortweg SCS - is gevestigd in de wijk Tanthof-Oost in Delft. 
De school is gevestigd in een prachtig gebouw met twee andere basisscholen. Gezamenlijk kunnen deze drie scholen gebruik maken van een groot sportcomplex met een gymzaal en een sportzaal.

Simon Carmiggeltschool steunt op de volgende pijlers:

 • rust, orde, discipline en een goede sfeer op school
 • een gedegen aanpak van de basisvakken lezen, taal, rekenen en schrijven
 • veel aandacht voor de creatieve vakken als muziek, tekenen en handenarbeid
 • veel sport en beweging
 • sociale en emotionele ontwikkeling van een kind is in onze ogen minstens net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling
 • aandacht voor zaken als zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
 • een goed zorgplan
 • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
 • informatica als belangrijk leer- en ondersteuningsmiddel
 • milieu in een prominente rol binnen school
 • volop mogelijkheden tot ouderparticipatie
 • een enthousiast en deskundig team
Fuutlaan 13
2623 MX Delft
015 - 261 04 09
directie@simoncarmiggeltschool.nl
https://www.simoncarmiggeltschool.nl


Directie:
Dhr. E. van Asperdt