Scholen

Wethouder Brederodeschool

Onze school
De Wethouder Brederodeschool is een moderne, openbare basisschool gelegen in een groen park. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Vriendelijke, spontane en open omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten zijn van groot belang. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind komt tot zijn recht.

Oog voor ieder kind
De Wethouder Brederodeschool wil in haar onderwijs en in de benadering van de kinderen niet van het "gemiddelde" kind uitgaan, maar rekening houden met de individuele kenmerken en mogelijkheden van ieder kind. Door het onderwijs af te stemmen op het tempo en niveau van elk kind, krijgen alle kinderen optimale ontwikkelingskansen. Door observaties (voornamelijk in de klas), onze toetskalender (vaste data wanneer de toetsen worden afgenomen) en ons leerlingvolgsysteem (systeem waarbij alle toetsgegevens van de kinderen worden bijgehouden) brengen wij ieder kind nauwgezet in kaart en kunnen snel maatregelen nemen als dat nodig is.

Toekomstgericht
De school richt zich op de toekomst. Nieuwe media spelen een belangrijke rol in het lesprogramma (schooltelevisie, computer, digitaal schoolbord).
De computers worden structureel in alle groepen van onze school gebruikt. Iedere groep heeft minimaal twee netwerkcomputers waarmee ook op internet en kennisnet gewerkt kan worden. In de aula en in het nieuwe multifunctionele lokaal staan zeven netwerkcomputers, die door de onder- en bovenbouw gebruikt worden.
 
Niet alleen kennis
De meeste tijd op de Wethouder Brederodeschool gaat op aan het onderwijs, maar er is ook tijd voor feesten, vieringen of andere activiteiten. Naast de bekende vieringen, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, is er veel aandacht voor sportactiviteiten en nemen de kinderen deel aan sporttoernooien.
Goedendorplaan 3
2286 MV Rijswijk
070-3931745
directie@brederodeschool.nl
http://www.brederodeschool.nl


Directie:
Dhr. J. Stuut a.i.